Stručná historie Junáka v Mníšku pod Brdy

Někdy v dubnu roku 1968 se uskutečnilo setkání v bývalém klubu n.p. Kovohutě Mníšek,kde se projednávala možnost znovuobnovení Junáka.

Této schůzky se zúčastnili:Václav Zykán, Miroslav Dub, Jan Štamberk, Jiří Oktábec, Boris Bartoš, Aleš Vondráček, J.Musil, Oldřich Slavík a ještě někteří jiní, na které si už bohužel nevzpomenu.

Václav Zykán se zmínil, že už pracuje s osmi chlapci, kteří později vytvořili chlapecký oddíl.

V srpnu byl Václav Zykán, který se později stal vedoucím mníšeckého střediska, na putovním táboře po řece Berounce.Tento vodácký tábor skončil 21.srpna v Dobřichovicích, v den příchodu Sovětských vojsk.

V té době se ustavilo Středisko Junák Mníšek, které spadalo organizačně do okresu Příbram.

Po prázdninách se utvořili další dva oddíly a to dívčí, který vedla Jarmila Vodenková a oddíl vlčat, který vedl Miroslav Dub s Oldou Slavíkem.S Václavem Zykánem ještě pracoval br.Fekl a Adolf Beldík v chlapeckém oddílu.

Ještě v zimě tohoto roku se br.Dub, Zykán a ses. Vodenková zúčastnili vůdcovského kurzu v Kamýku n/Vltavou a v Roztokách, který pořádala okresní rada a nezapomenutelný Josef Horký-Marabu.Jeho zásluhou se účastníci kurzu seznámili se spisovatelem a kreslířem Janem Čákou.Všichni úspěšně složili zkoušku.

Další letní tábor byl v Dublovicích u Sedlčan u rybníka Musíku.Vedoucí byli postupně br.Zykán a Fekl a později Mirek Dub s Oldou Slavíkem.

Tento tábor byl chlapecký a po něm na stejném místě tábor dívčí, kde vedoucí byla Jarka Vodenková a Adolf Beldík, který měl na tomto táboře své tři dcery:Dandulu, Jájinu a Štěpánku.

Po prázdninách se středisko rozrostlo.Klubovna byla v suterénu vily SIALIA (dnes sídlo městské knihovny), kde se topilo přes zimu uhlím.

Další tábor byl v Rosovicích.Byli to vlastně dva tábory vedle sebe, chlapecký a dívčí.Vedoucí br.Dub a Slavík a sestra Vodenková.Na tomto táboře byli tři družiny chlapců a jedna dívčí.

Je zajímavé, že tato dívčí družina se stala vítězem celotáborového bodování.

Po tomto táboře se však začalo mluvit o sloučení Junáka s Pionýrem a na jaře r.1971.se konala v Příbrami tak zvaná slučovací konference, kde byl Junák sloučen s organizací Pionýr a tím defakto zrušen.Následně byla předána i klubovna a ostatní majetek střediska (stany, plachty, vybavení kuchyně…)

Obnova v roce 1989

Po listopadu 1989 byla 12.prosince svolána schůzka na obnovení činnosti Junáka v Hasičské zbrojnici.Této schůzky se zúčastnili:br.Zykán, Dub, Zemánek, Beldík, Mysliveček, Králík, Slavík, Pinc a ses. Štamberková.První schůzky se konaly díky hasičům právě v této jejich zbrojnici.Několik dalších schůzek bylo v klubovně rybářů v Lipkách(dnešní sídlo Junáckého střediska) a další pak v některé z kluboven kulturního střediska v Lipkách (která byla právě volná).

Na jaře 1990 nám středisku Junáka byla nabídnuta klubovna horní části náměstí F.X.Svobody,vedle farního úřadu (v současnosti zde bydlí Typlovi, tzn. Lasička s rodinkou).

Po nutných úpravách byla klubovna přizpůsobena svému účelu a postupně vybavena nábytkem (stoly,židle,skříně,…..)Zadní místnost tak zvanou dívčí klubovnu nám vymalovala paní Zemánková-podle předlohy Jaroslava Foglara krásným obrazem Sluneční zátoky a skautským zákonem (dnes prý Lasičkův pokoj).Bohužel do nové klubovny se tento obraz nedal přemístit, ale máme jej alespoň na fotografiích.Dovolte,abych poděkoval městskému úřadu, který nám skautskému středisku v Mníšku vždy vycházel ve všem vstříc a hradil nám nájem, spotřebu vody i elektřiny.

Po obnovení činnosti Junáka patřilo středisko Mníšek, později přejmenované na Skalka organizačně již do okresu Praha-západ.

Vedoucím střediska byl Václav Zykán, později když byl Václav Zykán zvolen předsedou Okresní rady Junáka Prahy západ, byla na sněmu střediska zvolena vedoucí ses.Alena Štamberková.Dalším vedoucím střediska se po Aleně, které se narodila dcera Anička, stal Jiří Mysliveček.Ten však musel z rodinných důvodů Junák opustit a na jeho místo byl zvolen Míra Dub.Když Míra později vážně onemocněl, byla na pravidelném sněmu v září roku 2004 zvolena Vůdkyní střediska Lada Freislebenová – Akéla a Míra převzal funkci zástupce. Na následujícím sněmu v roce 2007 se pak stává vedoucím střediska Roman Freisleben a Akéla Zástupkyní.

Oddíly

Vedoucím chlapeckého oddílu se v roce 1990 stal opět Míra Dub a Olda Slavík.Vedoucím dívčího oddílu byl Fanda Vintr a vlčat br.Jiří Mysliveček.První tábor byl v Bernarticích, kde bylo asi 50 dětí, které byly rozděleny do čtyř družin.Zelená-modrá-červená-žlutá.Na tomto táboře byli též Blanka a Žanek Mrázkovi, Petr Dub, Jirka Mysliveček, David Bílek,

Sylva Buchta a Alena Štamberková.Hlavní vedoucí byl Míra Dub.V kuchyni byl br.Zykán a Dana Topinková.Na tomto táboře byl menší problém s vojenskou jednotkou, která do tohoto prostoru přijela na letní radistické cvičení.Tato jednotka byla nucena odjet na jiné místo.

Po táboře se stala vůdkyní mladších vlčat Blanka Mrázková a vedoucím světlušek Evžen Mrázek s Petrem Dubem.Vedoucí skautek byla Alena Štamberková.Vedoucí oddílu chlapců David Bílek a Sylva Buchta.

V roce 2003 se Pavel Hrabák stěhuje do Kladna a následně Frýdlantu. Skautský oddíl Brtdníci po něm přebírá Roman Freisleben. Skautky a světlušky stále vede Lada Freislebenová – Akéla.

V roce 2003 vzniká i Kmen Oldskautů, ale nikdy, až do jeho rozpuštění v roce 2013, řádně nefungoval. Šlo jen o formální skupinu oldskautů.

U Vlčat je situace komplikovaná. Ve vedení se střídá víc lidí, mezi těmi hlavními Tomáš Větrovský – Medvěd (v té době 16 let) nebo Julie Skaláková – Julka. Nicméně žádný z nich nemá odpovídající kvalifikaci a tak jsou formálně vlčata přiřazena k Brtníkům. Zlom přichází v roce 2009, kdy vlčata přebírá Pavel Majer - Pajson a v roce 2012 opět tvoří samostaný oddíl.

V roce 2010 jako jedno z prvních středisek v kraji zakládáme oddíl Dráčata pro předškoláky. Později bude tato věková kategorie označena jako Benjamínci. Za jeho vznikem stojí Andrea Kučerová – Andy, která ho také vede. Nejprve v rámci oddílu skautek, od roku 2012 jako samostaný oddíl. Za zmínku určitě stojí i jejich experimentální týdenní letní tábor. Ač úspěšný, pro obrovskou náročnost prozatím neopakovaný.

V roce 2009 Medvěd odchází z vedení vlčat a zakládá roverský kmen Ásové. Bohužel funguje pouze do roku 2011, kdy se Medvěd stěhuje do Prahy a kmen zaniká. V roce 2012 ho Roman obnovuje jako roverskou družinu fungující u Brtdníků.

V roce 2015 má tedy středisko Skalka 5 řádných oddílů a rovných 100 členů. Jsme druhým největším střediskem v okrese.

 


Bez názvu 1