Klubovna - číslo účtu pro výstavbu klubovny 279 847 267/0300

Jak jistě víte, vyvíjíme aktivitu k postavení vlastní klubovny na vlastním pozemku. V průběhu působení mníšeckého skautského střediska jsme se již jednou stěhovali do menších prostor. Jeden čas dokonce hrozilo, že bychom dostali pro všechny členy jednu místnost v kulturním středisku. Ačkoliv nám současná radnice vychází všemožně vstříc, řekli jsme si že bychom měli vzít svůj osud do svých rukou. Proto jsme se rozhodli postavit si vlastní klubovnu.
    Současné zastupitelstvo města nám opět vyšlo vstříct a věnovalo nám na stavbu pozemek u hřbitova (plánek umístění je v příloze). Nyní nám nastává kolečko, které znají všichni kdo stavěli. Potřebujeme stavební povolení, přivést k pozemku elektřinu a ideálně i vodu a kanalizaci. Následně zahájíme stavbu. Rámcový náhled budoucí klubovny je opět v příloze.
     Pro zajištění stavby budeme potřebovat finance, a proto se snažíme tyto sehnat. Jak víte, zvýšil se členský příspěvek, máme připravenou žádost o bezúročnou půjčku na ústředí, poslali jsme požadavek do MASky a připravujeme oslovení nadací či sponzorů. Budeme také rádi za jakýkoliv hmotný či finanční dar či příspěvek, který se rozhodnete našemu středisku poskytnout. 
    Pro bližší informace se můžete obrátit buď na vedoucího střediska (Roman Freisleben - tel. 604 216 439) či jeho zástupce (David Bílek - tel. 777 002 472).
 
Harmonogram činností:
březen 2018 - darovaný pozemek byl zapsán do katastru pod číslem 2714/471
březen 2018 - žádost o elektrickou přípojku
duben 2018 - schůzka k finálním plánům klubovny pro stavební povolení
duben 2018 - znovu vytyčení hranic pozemku
duben 2018 - přivezení maringotky pro zázemí akcí 
květen 2018 - žádost o připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu
červen 2018 - žádost o vyjádření HZS
červen 2018 - žádost o vyjádření KHS
červenec 2018 - hotový projekt
červenec 2018 - žádost o vyjádření na pověřenou obec Černošice
červenec 2018 - finální vyjádření KHS
srpen 2018 - finální vyjádření HZS
srpen 2018 - finální vyjádření odboru životního prostředí Černošice
září 2018 - žádost o vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu
září 2018 - vyjádření odboru územního plánování
září 2018 - žádost o souhlas Rady města
říjen 2018 - územní souhlas pro kanalizační a vodovodní přípojku
říjen 2018 - brigáda na stavbu plotu. Pár fotek zde.
listopad 2018 - vyřešení žádosti o vyjmutí z půdního fondu
prosinec 2018 - přesazení stromů v místě stavby
prosinec 2018 - vytvořen položkový rozpočet (celková cena cca 3 857 000-kč)
prosinec 2018 - podání do grantového programu města Mníšek
prosinec 2018 - obdrželi jsme stavební povolení (čeká se na nabytí právní moci)
leden 2019 - nabytí právní moci stavebního povolení
leden 2019 - žádost o dotaci na Středočeský kraj
leden 2019 - žádost o dotaci na ústředí Junáka
únor 2019 - realizace elektrické přípojky
únor 2019 - ples na podporu výstavby klubovny spolu se spolkem ROREJS
březen 2019 - brigáda u Penny pro získání peněz na klubovnu
březen 2019 - žádost o grant na ČEZ
březen 2019 - žádost o grant na Veolia
duben 2019 - zamítnutí žádosti ČEZ
duben 2019 - realizace kanalizační a vodovodní přípojky
duben 2019 - vykopání základů pro stavbu
květen 2019 - schválení dotace ze Středočeského kraje (295 000-kč)
květen 2019 - schválení grantu Veolia (30 000-kč)
červen 2019 - zadání realizace stabilního připojení k elektrické energii
červenec 2019 - výběrové řízení malého rozsahu na realizaci základové desky
 
 
 
 

Bez názvu 1