Klubovna

Jak jistě víte, vyvíjíme aktivitu k postavení vlastní klubovny na vlastním pozemku. V průběhu působení mníšeckého skautského střediska jsme se již jednou stěhovali do menších prostor. Jeden čas dokonce hrozilo, že bychom dostali pro všechny členy jednu místnost v kulturním středisku. Ačkoliv nám současná radnice vychází všemožně vstříc, řekli jsme si že bychom měli vzít svůj osud do svých rukou. Proto jsme se rozhodli postavit si vlastní klubovnu.
    Současné zastupitelstvo města nám opět vyšlo vstříct a věnovalo nám na stavbu pozemek u hřbitova (plánek umístění je v příloze). Nyní nám nastává kolečko, které znají všichni kdo stavěli. Potřebujeme stavební povolení, přivést k pozemku elektřinu a ideálně i vodu a kanalizaci. Následně zahájíme stavbu. Rámcový náhled budoucí klubovny je opět v příloze.
     Pro zajištění stavby budeme potřebovat finance, a proto se snažíme tyto sehnat. Jak víte, zvýšil se členský příspěvek, máme připravenou žádost o bezúročnou půjčku na ústředí, poslali jsme požadavek do MASky a připravujeme oslovení nadací či sponzorů. Budeme také rádi za jakýkoliv hmotný či finanční dar či příspěvek, který se rozhodnete našemu středisku poskytnout. 
    Pro bližší informace se můžete obrátit buď na vedoucího střediska (Roman Freisleben - tel. 604 216 439) či jeho zástupce (David Bílek - tel. 777 002 472).
 

Bez názvu 1