Slib 23.4.2011

26.04.2011 23:20

Již tradičně (podruhé) se konal slib na ostrově uprostřed Zadního rybníka. Letos bylo slibujících více, protože spolu s vlčaty slibovali i skauti. Slib se konal v sobotu, i když svátkem skautingu je 24.duben, s ohledem na nedělní Den Země. Vše proběhlo v pořádku, jen se ještě jednou musíme omluvit rodičům, které jsme na ostrov nemohli převézt, protože se zde uhnízdily kachny  a nebylo by dost místa pro všechny. Velká pochvala patří jak slibujícím klukům tak oběma palivcům z řad vlčat, za to jak se dobře naučili slib a repliky při zapalování ohně.  Ani při návratu na břeh nenastaly žádné komplikace, takže nezbývá než se těšit na slib v roce 2012.

Davy

Slib 23.dubna 2011

Bez názvu 1