Slib a tábor

09.04.2011 00:22

Slib vlčat, která splnila nováčkovskou zkoušku (Adam, Dan, Míša, Tobiáš) bude u Zadního rybníka v sobotu 23.dubna od 18 hodin. Sraz pomocníků ( Hroutil, Matyáš) a slibujících je v 16:30 tamtéž. Rodiče jsou vítáni s ostatními vlčaty v 17:30. Podrobnosti pošle Pajson a budeme instruovat i kluky.

Více bych napsal o letním táboře. Na stránkách ve složce tábory je přihláška se základními informacemi. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 30.dubna. Zároveň jsme již zahájili táborovou hru na motivy výpravy Emila Holuba do Afriky. Vlčata, která pojedou na tábor, by si měla "vydělat" 40 dolarů na cestu lodí z Čech a dokázat svoji zdatnost splněním šesti dovedností. Všechny budeme dělat na schůzkách a výpravách, ale můžete je na to připravit i doma. Jedná se o tyto činnosti:fyzická kondice; chůze; zásady hygieny; vyprávění příběhu; příprava jídla; rozdělání ohně. Zejména poslední tři se dají, myslím, pěkně natrénovat v klidu domova. Vydělávání dolarů je například za vítězství v bodování, za včasný příchod, ale i za účast rodičů na brigádě.


Bez názvu 1