Střediskový sněm

14.10.2010 22:39

Střediskový sněm -proběhl řádně ve stanoveném termínu.Nově zvolené vedení střediska – Roman
Freisleben - Vedoucí střediska, Lada Freislebenová - zástupkyně, David Bílek a Petr Schich – revizní
komise, Markéta Schichová, Jiří Mysliveček – členové SR.Zbylé jmenované funkce zůstávají beze
změn, s vyjímkou zrušení výchovného zpravodaje.


Zpravodajové – SR se v během sněmovní diskuse rozhodla ukočnit funkci výchovného
zpravodaje.Důvodem je absence kandidátů, kteří by tuto fuknci vykonávali alespoň na přijatelné
úrovni.Jako důležitější se momentálně jeví potřeba veřejné prezentace a proto nadále hledáme
vhodného kandidáta na post tiskového Zpravodaje.Náplní je hlavně pravidelné vydávání článků do
zpravodaje, spoluúčast na zlepšení střediskových stránek a následně další propagační činnost


Bez názvu 1